عصر خدماتهیات مدیره،جهرودی Archives - عصر خدمات

سايپا با وجود سخت ترين تحريم به دستاوردهاي خوبي در تنوع محصول دست يافته است
چند روزی می شود که فشار بر اعضای هیات مدیره برای تغییر مدیرعامل سایپا ادامه دارد، فشاری که از سوی افراد ذی نفوذ در صنعت خودروسازی صورت گرفته است. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار