عصر خدماتواردات آهن قراضه Archives - عصر خدمات

دبیر انجمن مراکز اسقاط خودرو کل کشور گفت:برای تامین مواد اولیه کارخانه‌های فولاد به جای اسقاط خودرو، مجوز واردات قراضه داده شده که این کار رانت برای افراد خاص است. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار