عصر خدماتواردات دارو Archives - عصر خدمات

معاون امور بین الملل و حقوق بشر دوستانه جمعیت هلال از واردات برخی از داروها بعد از تحریم های بین المللی خبر داد و گفت: تلاش می کنیم که داروهای مستثنی شده را وارد کنیم و مبنای ورود دارو وزارت بهداشت است و ما نیز برخی از داروهای لازم را وارد می‌کنیم؛ اما در صورتی که وزارت بهداشت اعلام کند که مشکلاتی در این مورد دارد می‌توانیم وارد عمل شویم. ادامه
عباس کبریایی‌زاده عضو کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران و فعال صنعت دارو، در یادداشتی به ارایه پیشنهادهایی در خصوص تامین زنجیره دارو در شرایط فعلی پرداخته است. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار