عصر خدماتواردات قطعه Archives - عصر خدمات

سازوكار داخلي سازي در صنعت خودرو 5/ گفت و گو با نايب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران:
داخلي سازي در صنعت خودرو مي تواند مزيت هاي زيادي را براي كشور به همراه داشته باشد كه مهم ترين آن جلوگيري از خروج ارز است. دولت تمام توان خود را گذاشته است تا صنايع كشور را به سمت داخلي سازي سوق دهد و ميزان خروج ارز از كشور را به حداقل برساند. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار