عصر خدماتواردکنندگان Archives | عصر خدمات

در حالی وزیر صمت خروج از بازار انحصاری خودرو را در دستور کار قرار داده و بر واردات با هدف بهبود کیفیت تولیدات تاکید کرده که انجمن واردکنندگان خودرو نیز در نامه ای به وزیر صمت خواستار آزادسازی واردات شده است. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار