عصر خدماتوام کرونا Archives - عصر خدمات

متقاضیان دریافت وام کرونا می‌توانند تا فردا جهت دریافت آن در سامانه کارا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کنند. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار