عصر خدماتواگذاری مسکن به مددجویان Archives | عصر خدمات

یک مسئول خبر داد:
مدیرکل بهزیستی استان مرکزی از واگذاری 35 واحد مسکونی مددجویی از طریق ویدئوکنفرانس و با حضور رییس سازمان بهزیستی کشور خبر داد. ادامه
مدیرکل دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد از آغاز واگذاری ۶۵۰۰ واحد مسکونی به مددجویان این نهاد در قالب تفاهم‌نامه با سپاه پاسداران خبر داد و گفت: کمیته امداد در سه سال گذشته بیش از سه هزار میلیارد تومان به بخش مسکن مددجویان اختصاص داده است. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار