عصر خدماتواگن پارس Archives - عصر خدمات

بعد از ١٠ سال وقفه؛
مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران از راه‌اندازی نخستین لوکوموتیو در شرکت واگن پارس با عنوان «لکوموتیو پارس 33» پس از وقفه‌ای ۱۰ ساله خبر داد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار