عصر خدماتورزشی Archives - عصر خدمات

وزیر آموزش و پرورش:
شهردار تهران با اشاره به اینکه مناسب‌سازی فضای شهری و عمومی در دستور کار ما قرار دارد، گفت: مراکز ورزشی و تفریحی برای استفاده معلولان بخصوص نابینایان در ۶ نقطه تهران ایجاد می‌شود. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار