عصر خدماتوزارت راه و شهرسازی Archives | عصر خدمات

سازمان راهداری و حمل ‌و نقل جاده‌ای منعقد کرد:
۶۰ تا ۸۰درصد قیمت کامیون‌ها تسهیلات از طریق بانک‌ها پرداخت می‌شود که بین ۹ تا ۱۲درصد سود این تسهیلات توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از محل وجوه اداره‌شده پرداخت خواهد شد. ضمنا برای ناوگان فرسوده شرکت‌های حمل‌ونقل، سود این یارانه تا ۱۵درصد است، یعنی آن‌ها فقط ۳درصد سود پرداخت می‌کنند ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار