عصر خدماتوزارت علوم Archives - عصر خدمات

دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور پیش بینی کرده که تمام دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل شود. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار