عصر خدماتوزارت نفت Archives - عصر خدمات

رئیس کانون انجمن جایگاه‌داران سوخت گفت:از زمان شیوع ویروس کرونا پک‌های بهداشتی توسط وزارت بهداشت و وزارت نفت در جایگاه‌های سوخت توزیع نشده است. ادامه
مدیرعامل متروی تهران از اختصاص بخشی از کمک‌های وزرات نفت به تکمیل ساخت دو رام قطار خبر داد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار