عصر خدماتوسیله خاموش کننده‌ Archives | عصر خدمات

مدیر عامل سازمان آتش نشانی مهاباد تشریح کرد
مدیر عامل سازمان آتش نشانی مهاباد گفت: مهمترین اقدام در زمان آتش سوزی خودرو خاموشی آتش با تجهیزات اطفای حریق است. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار