عصر خدماتوضعیت راه Archives - عصر خدمات

وضعیت راه‌های کشور در ۲۳ بهمن ماه؛
طی شبانه روز گذشته، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۳۱۴ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱۳.۳ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد. ادامه
وضعیت محور‌های مواصلاتی در چهارم دی ماه؛
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲ هزار و ۳۰۰ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱.۴ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد. ادامه
وضعیت محور‌های مواصلاتی در ۲۳ آذر؛
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۸۵ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱۶.۱ درصد افزایش تردد را نشان می‌دهد. ادامه
وضعیت محور‌های مواصلاتی در ۲۲ آذر؛
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۶۴ ترددشمار فعال در محور‌های برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۷.۸ درصد کاهش تردد را نشان می‌دهد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار