عصر خدماتوضعیت کنترل معاینه فنی کامیون‌ها Archives | عصر خدمات

معاون شهردار تهران خبر داد:
معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران از تشکیل تیم‌های مشترک پلیس و شهرداری برای کنترل معاینه فنی کامیون‌ها خبر داد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار