عصر خدماتولی فقیه Archives - عصر خدمات

نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی:
نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی به ائمه جمعه توصیه کرد نماد وحدت و محور روشنگری جامعه باشند. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار