عصر خدماتویروس کرونا در تبریز Archives | عصر خدمات

رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت
رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت شناسایی دو نفر مبتلا به کرونا ویروس در تبریز را تکذیب کرد و گفت: تاکنون هیچ مورد کرونا ویروس در سراسر کشور دیده نشده است. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار