عصر خدماتپایان سال Archives | عصر خدمات

گزارش
بازار خودرو این روزها در حالی به ساحل آرامش رسیده که با سقوط قیمت دلار در بازار انتظار می رود در ماه های پایانی سال شاهد ریزش دوباره قیمت ها در بازار خودرو باشیم این در حالیست که برنامه تولید خودروسازان با هدف افزایش تولید و عرضه نیز وارد فاز اجرایی شده و پیش بینی می شود این افزایش عرضه قیمت ها را در بازار کنترل کند. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار