عصر خدماتکاهش قیمت رب گوجه | عصر خدمات

معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان:
معاون نظارت بر کالا‌های مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خبر افزایش ۴۰ درصدی قیمت رب گوجه فرنگی را تکذیب کرد. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار