عصر خدماتیزد Archives | عصر خدمات

7 مجری و تسهیل‌گر بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) تا پایان سال، 2400 شغل را در استان یزد عملیاتی خواهند کرد. ادامه
وزیر نیرو گفت: ظرف سه سال آینده ۱۲۱ هزار نفر از روستاییان ظرف سه سال آینده از نعمت آب سالم و پایدار بهره مند می شوند. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار