عصر خدماتیکپارچه سازی Archives - عصر خدمات

محققان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان با انجام یک پروژه ملی با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری موفق به پیاده‌سازی سامانه‌ای برای یکپارچه سازی خدمات پیش بیمارستانی در مراکز اورژانس شدند. ادامه

آخرین نسخه روزنامه

آخرین نسخه روزنامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار