عصر خدمات7 ساله شدن رایتل | عصر خدمات

30 آبان؛ هفتمین سالروز رونمایی از برند رایتل
رایتل در پایان هفتمین سال آغاز به کار خود، از تلاش حداکثری این اپراتور برای خدمت رسانی به پنج میلیون مشترک فعال خود، در راستای جلب رضایت آنان و تثبیت «همراه هوشمند» خبر داد. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار