عصر خدماتHIV | عصر خدمات

معاون وزیر بهداشت خبر داد
معاون بهداشت وزیر بهداشت ضمن انتقاد از کند بودن فرآیند بیماریابی در حوزه HIV گفت: قرار است تست‌های رپید HIV طبق یک پروتکل خاص در داروخانه‌های سراسر کشور توزیع شوند. ادامه
خودروکارعصر تشکلصنعت کار