اخبار اقتصادیارز دیجیتالاقتصاد کلانتاپ

دولت پارسال چقدر پول درآورد؟

دولت در سال گذشته بیش از ۱۵۷۱ هزار میلیارد تومان درآمد از منابع‌ مختلف کسب کرده است که می‌توان به درآمدهای عمومی، درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و اموال و واگذاری دارایی‌های مالی و اوراق اشاره کرد.

به گزارش عصر خدمات، هر ساله دولت‌ها می‌توانند از منابع مختلفی برای کسب درآمد استفاده کنند، این منابع شامل درآمدهای عمومی از جمله، مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود سهام شرکت‌های دولتی، درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و اموال مانند فروش نفت و درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی و اوراق است.

به نظر می‌رسد دولت از طریق این منابع در سال گذشته بیش از ۱۵۷۱ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

مسعود میرکاظمی شنبه گذشته در آخرین نشست خبری خود به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه در این باره اظهار کرد که جمع درآمدهای عمومی شامل مالیات، عوارض، حقوق گمرکی و سود سهام شرکت‌های دولتی که در بودجه سال گذشته به تصویب رسیده بود ۶۷۱.۶ همت بود که وصولی آن به ۶۹۶ همت یعنی ۱۰۴ درصد رسید. همچنین درآمد مالیاتی مصوب در بودجه سال ۱۴۰۱ معادل ۴۵۴.۵ همت مصوب شد که بیش از ۱۰۴ درصد آن معادل ۴۷۱.۷ همت محقق شد. در حوزه درآمدهای گمرکی نیز ۷۹.۲ همت درآمد گمرکی مصوب شده بود که ۷۵ درصد آن معادل ۵۹.۶ همت محقق شد. سایر درآمدهای دولت نیز ۱۳۷.۹ همت در بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب شده بود که بیش از ۱۶۴ همت وصولی داشتیم.

وی به سایر بخش‌های درآمدی دولت نیز اینگونه اشاره کرد که در زمینه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و فروش اموال مجموع مصوب در بودجه سال ۱۴۰۱ در این زمینه ۵۵۴.۸ همت مصوب شد که ۸۱ درصد آن معادل ۴۵۰.۷ همت محقق شد. در این میان سهم فروش نفت و میعانات گازی ۴۴۳.۱ همت و سهم فروش اموال مازاد ۷.۶ همت بود.

آخرین بخش درآمدی دولت به واگذاری دارایی‌های مالی، سهام و سهم شرکه و اوراق مالی اسلامی بر می‌گردد که به گفته میرکاظمی، دولت در سال گذشته ۴۲۵.۱ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل کسب کرد؛ بنابراین مجموع درآمدهای دولت در این حوزه‌ها در سال ۱۴۰۱ به ۱۵۷۱.۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا