اخبار اقتصادی

به گزارش عصر خدمات، گزارش سالانه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور- سال ١۴٠٠ (١٠٠=١٣٩۵) از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

براساس این گزارش، نرخ تورم نقطه به نقطه در طول سال ١۴٠٠ از عدد ۴٩.۵ درصد در ابتدای سال به عدد ٣۴.٧ درصد در اسفند ماه همین سال کاهش پیدا کرده است.

روند افزایشی نرخ تورم در سال ١۴٠٠

در سال ١۴٠٠ شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب عدد ٣۵۴.١، ٣۵٠.٢ و ٣٧۶.٢ را نشان می‌دهد که نسبت به سال قبل (نرخ تورم) برای کل کشور ۴٠.٢ درصد، مناطق شهری ٣٩.٧ درصد و مناطق روستایی ۴٢.٨ درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ٣.٨، ٣.۵ و ۵.١ واحد درصد افزایش یافته است.

نرخ تورم گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در سال ١۴٠٠ برای کل کشور ۵١.۵ درصد، مناطق شهری ۵٢.١ درصد و مناطق روستایی ۴٩.۴ درصد بوده است. نرخ تورم «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ١٢.۵، ١٣.۴ و ٩.۵ واحد درصد افزایش یافته است.

تورم ۴۰.۲ درصدی در سال ۱۴۰۰

نرخ تورم گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در سال ١۴٠٠ برای کل کشور ٣۴.۶ درصد، مناطق شهری ٣۴.٢ درصد و مناطق روستایی ٣٧.٢ درصد بوده است. نرخ تورم «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری به ترتیب ٠.۶و ٠.٩ واحد درصد کاهش و در مناطق روستایی ١.۴ واحد درصد افزایش یافته است.

بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور در سال ١۴٠٠ مربوط به ماه‌های شهریور (٣, ٩ درصد)، مهر (٣.٧ درصد) و تیر (٣.۵ درصد) و کمترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به ماه‌های اردیبهشت (٠.٧ درصد)، اسفند (١.٣ درصد) و آذر (١.٧ درصد) است.

متوسط نرخ تورم ماهانه در این سال برای شاخص کل و گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ٢.۵ درصد، ٢.٩ درصد و ٢.٣ درصد است.

بررسی سری زمانی تورم سالانه در سال ١۴٠٠ نشان می‌دهد نرخ تورم تا شهریور ماه روند افزایشی داشته است و سپس تا پایان سال روند کاهشی به خود گرفته است، با این وجود نرخ تورم در اسفند ماه سال ١۴٠٠ بالاتر از فروردین ماه همین سال قرار گرفته است.

همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در طول سال ١۴٠٠ از عدد ۴٩.۵ درصد در ابتدای سال به عدد ٣۴.٧ درصد در اسفند ماه همین سال کاهش پیدا کرده است.

نرخ تورم کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای

نرخ تورم کل کشور در سال ١۴٠٠ برابر ۴٠.٢ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۴٢.٨ درصد برای دهک اول تا ٣٩.٢ درصد برای دهک نهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۵١.٨ درصد برای دهک‌های اول و نهم تا ۵١.۴ درصد برای دهک‌های سوم، چهارم و ششم است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٣٣.٠ درصد برای دهک ششم تا ٣۶.٣ درصد برای دهک دهم است.

فاصله تورمی در بین دهک‌های مختلف هزینه‌ای در سال ١۴٠٠ به ٣.۶ درصد رسید که نسبت به سال قبل (٨.٩ درصد) ۵.٣ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

تورم ۴۰.۲ درصدی در سال ۱۴۰۰

شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان

در سال ١۴٠٠ بیشترین نرخ تورم خانوارهای کشور مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۴٨.٢ درصد و کمترین نرخ تورم مربوط به استان همدان با ٣۶.٣ درصد است. شکاف نرخ تورم بین استان‌های مختلف در سال ١۴٠٠، ١١.٩ درصد است که نسبت به سال قبل ۵.١ واحد درصد افزایش یافته است.

تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور

بیشترین افزایش متوسط قیمت اقلام خوراکی در سال ١۴٠٠ نسبت به سال ١٣٩٩ مربوط اقلام هلو، خربزه، هویج فرنگی، هندوانه، نخود، نوشابه گازدار، ماهی قزل آلا و سیب زمینی است.

برای در یافت جرئیات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا