قیمت خودروقیمت خودرو داخلی

قیمت خودرو های داخلی

 
 

ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر  
وانت آریسان 2 ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 1) ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 2) ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سورن پلاس (تیپ 3) ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سورن پلاس دوگانه‌سوز ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس (تیپ 1) ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو (6 سرعته) ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان به زودی ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس سفارشی ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس سفارشی ELX ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو 207 موتور TU3 ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو 207 تیپ 5 ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک) ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (برقی) ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (پانوراما) ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای 6 سرعته (پانوراما) به زودی ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو 207 اتوماتیک MC ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
رانا پلاس ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
رانا پلاس (پانوراما) ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تارا دستی ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک V4 به زودی ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
هایما 8 اس ( 8S ) ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون . دیزل ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر  
اطلس به زودی به زودی (۰.۰۰%)۰
ساینا G به زودی به زودی (۰.۰۰%)۰
ساینا S ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S تیپ DA ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S دوگانه سوز ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S اتوماتیک ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک تیپ DA ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک اتوماتیک ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R تیپ DA ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R اتوماتیک تیپ DA ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک S ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک S تیپ DA ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
شاهین ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
شاهین اتوماتیک —- به زودی (۰.۰۰%)۰
سایپا 151 ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سایپا 151 تیپ DA به زودی ۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سایپا 151 (لاینر) ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (هیدرولیک) ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد دیزل ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت پادرا ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (لانگ) به زودی ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت پادرا (دوگانه سوز) ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ کارون ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ زاگرس ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 2 به زودی ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چانگان CS35 تیپ 3 به زودی ۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

مدیران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر  
X22 دنده ای ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
X22 اتوماتیک ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
X22 پرو دستی به زودی ۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
X22 پرو اتوماتیک ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
X55 پرو ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
آریزو 5 ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
آریزو 5 اسپورت ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
آریزو 6 پرو ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تیگو 7 (IE) ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تیگو 7 پرو ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرو ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرومکس ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تیگو 8 پرومکس (IE) ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.5) ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فونیکس FX (1.6) ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

کرمان موتور

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر  
جک J4 ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
جک S3 ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
جک S5 ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی T8 ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی J7 ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کی‌ام‌سی K7 ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

گروه بهمن

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر  
وانت کارا (تک کابین) ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت کارا (دو کابین) ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت کاپرا ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
رسپکت ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (5 نفره) ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (7 نفره) ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرایم ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دیگنیتی پرستیژ ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ون باری اینرودز ناموجود ۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ G9 به زودی (۰.۰۰%)۰

سایر شرکت ها

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر  
تیگارد X35 ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
لاماری ایما ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
آسنا دنده ای ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
مکث تیارا ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
مکث کلوت دستی ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
مکث کلوت اتوماتیک ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
راین R3 ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
دایون Y5 ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
فردا SX5 ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
فردا T5 ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سوبا M4 ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا