اخبار اقتصادیخودرو

تعمیق و توسعه همکاری های سایپا و مراکز علمی و فناوری/ زمینه مشارکت صاحبان فکر و شرکت های فناور با سازه گستر سایپا فراهم شده است

در سلسله نشست های سازه گستر سایپا با پارک های علم و فناوری، زمینه مشارکت صاحبان فکر و شرکت های فناور با گروه خودروسازی سایپا فراهم شده است.

به گزارش عصر خدمات، مبین منتظری، مدیرساخت داخل شرکت سازه گستر سایپا در سلسله نشست های این مجموعه با پارک های علم و فناوری کشور، گفت: تعمیق و توسعه همکاری های دوجانبه صنعت و مراکز علمی و فناوری ضرورت دارد، از این‌رو شرکت سازه گستر سایپا به دنبال آن است که با استفاده از توان علمی و تحقیقاتی، پارک های علم و فناوری، کارهای ماندگاری در حوزه صنعت خودرو انجام دهد.

او افزود: شرکت سازه گستر سایپا برای تحقق برنامه های راهبردی خود در حوزه ساخت داخل، سامانه فراخوان ایجاد کرده است. در این سامانه، زمینه همکاری شرکت های سازنده جهت مشارکت هر چه بیشتر صاحبان فکر و شرکت های فناور ایجاد شده است. از این طریق بستری امن در زمینه مشارکت و همکاری، نخبگان و شرکت های دانش بنیان جهت نقش آفرینی هر چه بیشتر در سازه گستر سایپا و فراتر، صنعت خودرو فراهم می شود.

مدیرساخت داخل شرکت سازه گستر سایپا در جلسه هم اندیشی با مسئولان پارک علم و فناوری استان البرز، تصریح کرد: همکاری سازه گستر با پارک های علم و فناوری کمک شایانی خواهد کرد تا محصولات سایپا با سرعت بیشتری به فناوری های روز و نوین دست پیدا کند.

منتظری افزود: با گسترش علم و تکنولوژی در صنعت خودرو و حرکت به سوی خودروهای پیشران و الکترونیکی، شرکت های دانش بنیان می توانند تمرکز بیشتری را بر اینگونه فناوری ها داشته باشند تا علاوه بر تامین نیازهای داخلی، نسبت به صادرات خودرو به سایر کشورها اقدام کرد.

او گفت: امــروزه پارک هـای علمـی، تحقیقاتـی و فنـاوری نقـش بسـیار پررنگی در پیشـبرد اهداف توسعه ای، اقتصـاد جهـان ایفـا می کننـد. پـارک علـم و فنـاوری، سـازمانی اسـت کـه متخصصیـن حرفـه ای آن را مدیریـت می کننـد و هـدف اصلـی آن افزایـش ثـروت در جامعـه از طریـق ارتقـای فرهنـگ نـوآوری و رقابـت سـازنده میـان شـرکت های حاضـر در پـارک و مؤسسـه های متکـی بـر علـم و دانـش اسـت.

منبع: سایپا نیوز

برای خواندن اخبار خودرو و اخبار اقتصادی اینجا کلیک کنید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا