اخبارخودرو

تعمیق و توسعه همکاری های سايپا و مراكز علمي و فناوري/ زمينه مشاركت صاحبان فکر و شرکت های فناور با سازه گستر سايپا فراهم شده است

لاماری ایما

در سلسله نشست های سازه گستر سايپا با پارک های علم و فناوری، زمينه مشاركت صاحبان فکر و شرکت های فناور با گروه خودروسازي سايپا فراهم شده است.

به گزارش عصر خدمات، مبین منتظری، مدیرساخت داخل شركت سازه گستر سايپا در سلسله نشست های اين مجموعه با پارک های علم و فناوری کشور، گفت: تعمیق و توسعه همکاری های دوجانبه صنعت و مراكز علمي و فناوري ضرورت دارد، از اين‌رو شركت سازه گستر سايپا به دنبال آن است كه با استفاده از توان علمي و تحقيقاتي، پارک های علم و فناوری، كارهاي ماندگاري در حوزه صنعت خودرو انجام دهد.

او افزود: شرکت سازه گستر سايپا براي تحقق برنامه های راهبردی خود در حوزه ساخت داخل، سامانه فراخوان ايجاد كرده است. در اين سامانه، زمينه همکاری شرکت های سازنده جهت مشارکت هر چه بیشتر صاحبان فکر و شرکت های فناور ایجاد شده است. از این طریق بستری امن در زمینه مشارکت و همکاری، نخبگان و شرکت های دانش بنیان جهت نقش آفرینی هر چه بیشتر در سازه گستر سايپا و فراتر، صنعت خودرو فراهم مي شود.

مدیرساخت داخل شركت سازه گستر سايپا در جلسه هم انديشي با مسئولان پارک علم و فناوری استان البرز، تصريح كرد: همکاری سازه گستر با پارک های علم و فناوری کمک شایانی خواهد کرد تا محصولات سايپا با سرعت بيشتري به فناوري هاي روز و نوين دست پيدا كند.

منتظری افزود: با گسترش علم و تکنولوژی در صنعت خودرو و حرکت به سوی خودروهای پیشران و الکترونیکی، شرکت های دانش بنیان می توانند تمرکز بیشتری را بر اینگونه فناوری ها داشته باشند تا علاوه بر تامين نیازهای داخلی، نسبت به صادرات خودرو به ساير كشورها اقدام كرد.

او گفت: امــروزه پارک هـای علمـی، تحقیقاتـی و فنـاوری نقـش بسـیار پررنگي در پیشـبرد اهداف توسعه اي، اقتصـاد جهـان ایفـا می کننـد. پـارک علـم و فنـاوری، سـازمانی اسـت کـه متخصصیـن حرفـه ای آن را مدیریـت می کننـد و هـدف اصلـی آن افزایـش ثـروت در جامعـه از طریـق ارتقـای فرهنـگ نـوآوری و رقابـت سـازنده میـان شـرکت های حاضـر در پـارک و مؤسسـه های متکـی بـر علـم و دانـش اسـت.

منبع: سایپا نیوز

برای خواندن اخبار خودرو و اخبار اقتصادی اینجا کلیک کنید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا