اخباربانک و بیمهتاپ

مبادله ۶.۵ میلیون فقره چک در کشور در دی ۱۴۰۰

بیش از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۲۶۹۷ هزار میلیارد ریال در دی ماه ۱۴۰۰ در کل کشور مبادله شد.

به گزارش عصر خدمات، بر اساس آمار بانک مرکزی بیش از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۲,۶۹۷ هزار میلیارد ریال در دی ماه ۱۴۰۰ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۰.۲ درصد و ۴.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱,۳۸۴ هزار میلیارد ریال مبادله شد.

در دی‌ماه سال جاری، ۴۹.۸ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۱.۶ درصد، ۱۰.۷ درصد و ۷.۵ درصد بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین در ماه مذکور ۶۳.۶ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۵۱.۳ درصد)، اصفهان (۷.۱ درصد) و خراسان رضوی (۵.۲ درصد) مبادله شده است که بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

چک‌های وصولی افزایش یافت

حدود ۶ میلیون فقره چک به ارزشی بیش از ۲,۳۹۲ هزار میلیارد ریال در دی ماه ۱۴۰۰ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۰.۱ درصد و ۲.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مذکور از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده به ترتیب ۹۱.۶ درصد و ۸۸.۷ درصد وصول شده است.

درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول شده در آذرماه ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۹۱.۷ درصد و ۹۰.۱ درصد و در دی ماه ۱۳۹۹ به ترتیب برابر ۹۲ درصد و ۸۸.۹ درصد بوده است.

در دی ماه ۱۴۰۰، در استان تهران بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱,۲۴۹ هزار میلیارد ریال وصول شد که از نظر تعداد ۹۲.۴ درصد و از نظر ارزش ۹۰.۲ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای وصول گردیده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۳.۸ درصد)، البرز (۹۲.۵ درصد) و یزد (۹۲.۲ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۸۵.۴ درصد)، لرستان (۸۷.۳ درصد) و خراسان شمالی (۸۷.۷ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۱.۸ درصد)، البرز (۹۱.۷ درصد) و هرمزگان (۹۰.۴ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کرمانشاه (۷۴.۶ درصد)، اصفهان (۸۱.۵ درصد) و کهگیلویه و بویراحمد (۸۲.۹ درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

۸ درصد چک‌های مبادله‌ای برگشت خورد

حدود ۵۵۳ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۳۰۵ هزار میلیارد ریال در دی ماه ۱۴۰۰ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱.۶ درصد و ۱۹.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مذکور از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده به ترتیب ۸.۴ درصد و ۱۱.۳ درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده شده در آذرماه ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۸.۳ درصد و ۹.۹ درصد و در دی ماه سال ۱۳۹۹ به ترتیب برابر ۸ درصد و ۱۱.۱ درصد بوده است.

در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ۱۵۷ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۱۳۵ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد ۷.۶ درصد و از نظر ارزش ۹.۸ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۱۴.۶ درصد)، لرستان (۱۲.۷ درصد) و خراسان شمالی (۱۲.۳ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان (۶.۲ درصد)، البرز (۷.۵ درصد) و یزد (۷.۸ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های کرمانشاه (۲۵.۴ درصد)، اصفهان (۱۸.۵ درصد) و کهگیلویه و بویراحمد (۱۷.۱ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان (۸.۲ درصد)، البرز (۸.۳ درصد) و هرمزگان (۹.۶ درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

انتخای پیام/

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا