خدمات نهاد های اجتماعییادداشت ها

در قاره ششم زمین بگیرید!

به گزارش عصر خدمات، ارتباط شناسان معتقدند تا پیش از پیدایش رسانه های اجتماعی، روابط انسانی ساده بود اما امروزه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، هویتی دیگر و یا به عبارتی«خودساخته» از افراد ایجاد و معرفی می کند. هویتی که هیچ وقت فی الواقع او را ندیده ایم. گسترش دنیای مجازی، زمینه ایجاد قاره دیگری را در کنار پنج قاره اصلی فراهم آورده است. علی مصریان با پرداخت مفصل به این موضوع مهم عصر حاضردر کتاب «قاره ششم و هنرهای دیجیتال» می نویسد: «هر شخص در پنج قاره اصلی بخواهد هر گونه فعالیتی در زمینه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره انجام دهد، باید قطعه ای زمین در قاره ششم برای خویش داشته باشد»؛ جریان سازی و حضور قوی در قاره ششم، تخصص و هنری نیاز دارد که به آن هنر دیجیتال گفته می شود.
هر آنچه واقعی است؛ مجازی آن به وجود می آید
فضای مجازی که به واسطه رمز گذاری داده های ریاضی و تحت عنوان دیجیتال به وجود آمده، عرصه در خور توجهی را به منظور انتقال محتواها و بستر متنوع تعاملات و ارتباطات را در بُعد جهانی پدید آورده است. رشد فناوری های نوین در زمینه دیجیتال، آن چنان سریع به پیش می رود که می توان چنین پیش بینی کرد که در سال های نه چندان دور، برای هر آنچه در جهان واقعی و مادی وجود دارد، یک معادل مجازی یا دیجیتال خواهیم داشت. این معادل های مجازی علاوه بر اینکه بخش مهمی از احتمالات منحصر به فرد علوم و فناوری های نوین است، واحدهای موثر در هویت های فرهنگی، عملکرد های خلاقانه و اندیشه های میان رشته ای نسل های حاضر و نسل های آینده بشر به شمار می رود.
مختصات زمین در قاره ششم
در قاره ششم این تعبیرها قابل توجه است: «انقباض زمان و مکان به مدد فناوری، به ویژه در عرصه ارتباطات و اطلاعات، پدیدار شدن قاره جدیدی به نام قاره ششم که دنیای مجازی است.» یا « همه ساکنان پنج قاره به نحوی از انحا از اعضای آن قاره ششم به شمار می روند.» با این تعبیر از قاره ششم، «سرعت شتابنده رشد علم و انتقال اطلاعات به مدد گسترش ارتباطات همه و همه رنگی نوین به زندگی ما بخشیده و در این محوطه معنایی و این مساحت بیکران قاره ششم، نگرشی نوین بر تمام عرصه های زندگی حاکم کرده است.» از دیگر تعبیرهای قابل توجه درباره قاره ششم این گونه آمده است: «دهکده جهانی، جهانی سازی، شهروند جهان، از بین رفتن مرزها، شفافیت در تمام عرصه ها، صادرات بی حجم، تجارت نرم، هنر دیجیتال، شبکه های اجتماعی،واقعیت مجازی و غیره، برخی از کلیدواژه های این روزگارند.» یعنی روزگاری که در قاره ششم زندگی می کنیم؛ زندگی در قاموس شبکه ها، زندگی در قاموس نت،زندگی در قاموس مجازها و خلاصه زندگی بر بال واقعیتی که به مجاز شکل می گیرد، ارتباط دارد.
تاریخی شدن مباحث در لحظه
مصریان در کتاب «قاره ششم و هنرهای دیجیتال»، از « تاریخی شدن بحث ها در لحظه» سخن به میان می آورد. یعنی اگر در گذشته دور یک موضوع یا وسیله برای سده های متمادی قابل استفاده بود، اگر در زمان منتهی به عصر معاصر سال ها زمان لازم بود تا امر جدیدی جایگزین شود، روند تحولات و سرعت آن در روزها و عصر ما به نحوی است که باید منتظر تاریخی شدن بحث ها در لحظه باشیم.
درباره مفهوم هنر دیجیتال این تعریف موجز را می توان اشاره کرد که «هنر دیجیتال تسریع کننده یکپارچه سازی بی سابقه جهان مادی و مجازی» است. هنر دیجیتال، به صورت یک ایده هنری، دربرگیرنده اصل «تغییر» است که طی آن فرآیندهای آن، بسیاری از مفاهیم و مولفه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در پیوند با مفاهیم برساخته از هنر دیجیتال و جامعه دیجیتالی، قابل ارائه و تبیین است. یکی از مباحث مهم قاره ششم، بحث مدیریت رسانه است. با تحولات جدید در عرصه ارتباطات، در هر لحظه جای مخاطب و منبع خبر عوض می شود و چنان سیالیتی بر فضای رسانه حاکم است که قالب دادن و جهت دهی به آن را با دشواری مواجه می سازد، شاید از این سبب است که باید تعریفی منعطف تر و منبسط تر از مدیریت رسانه ای مطرح کرد. می دانیم که اکنون یکی از ظرفیت های رسانه، فضای مجازی است. فضایی وسیع و پیچیده است که گروه ها و افراد مختلف با گرایش ها، باورها و اعتقادات گوناگون در آن زندگی می کنند.» و نیز «فضای مجازی مکانی است که فرد می تواند فعالیت های دنیای واقعی خود را وارد کند و از خصوصیات بارز این فضا، بی مکانی و بی زمانی آن است.»
انسان ها از همه چیز باخبر می شوند
در نظریات پست مدرن آمده است که اگر پروانه ای در آن سوی آب های اقیانوس آرام در حال بال زدن باشد، بر پدیده های این سوی عالم اثر خواهد گذاشت. این نوع ادبیات هرچند ریشه در دهه ۱۹۸۰ میلادی دارد اما پس از سال ۲۰۰۰ میلادی اتفاق های جدیدی رخ داده است که از آن به نام پدیده جهانی شدن یا جهانی سازی یاد می کنند. مک لوهان که در کتاب «درک رسانه: امتدادا نسان» معتقد بود: «رسانه، پیام است» و رسانه های الکترونیک را امتداد حواس انسان می دانست، دنیای حاصل از ارتباط تلویزیونی را دهکده جهانی نامید. این دهکده جهانی با تکنولوژی های جدید رسانه بلوغ یافته است. از ویژگی های پدیده جهانی شدن که می توان گفت به کشورهای مختلف دنیا تحمیل شده است؛ نخست فشردگی زمان و مکان و دوم به وجود آمدن دهکده جهانی است. این دو ویژگی موید این نکته است که انسان ها در کره زمین به سبب امکان ارتباطات وسیعی که به دست آورده اند، از همه چیز باخبرند و به نوعی آشنایی با پدیده های جهان دارند و حتی گاهی با اتفاق های روزمره در اقصی نقاط دنیا احساس همدلی و همراهی می کنند. واضح است که تکنولوژی های جدید ارتباطی و اطلاعاتی، جهان را کوچک کرده و مرزها را در هم شکسته است. اینجاست که اهمیت رسانه و دیپلماسی رسانه ای با استفاده از ابزارهای در اختیار آن برای پیشبرد کلیه سیاست های خارجی امری ضروری و محتوم است.
گوشی های هوشمند معرف عصر ماست
می گویند خودرو از بسیاری جهات کالای معرف قرن بیستم بود. اکنون گوشی های هوشمند معرف عصر ماست. چرا که گوشی های هوشمند سبک زندگی ما را تغییر داده اند. با این حال برخی بر این باورند که استارت تاپ ها و تجارت شبکه ای، کسب و کار جدید این قرن است. «مارک ترایب» و «رینا یانا» هنر رسانه جدید را این گونه توصیف می کنند: «پروژه هایی که از فناوری های رسانه نوظهور استفاده می کند و با فرهنگ، سیاست و مولفه های زیبایی شناختی این نوع ابزارها در ارتباط است.»
سرانه مطالعه دیگر پایین نیست!
نقل است که ما کتابخوان نیستیم؛ فرهنگمان شفاهی است؛ سرانه مطالعه در کشور، چیزی در حد فاجعه است و بسیاری از این مایه سخنان که از مسئولان کشوری تا فرهنگی و دانشگاهی همه و همه دست کم یک بار از آن استفاده کرده اند. با رسیدن فناوری به این سوی مرز و جهانی شدن آن، گویی تغییر اساسی در این وضعیت ایجاد شد. دست کم دیگر نمی توان به صراحت اذعان کرد، جماعت ما اهل خواندن نیستند. حالا همان فرهنگ شفاهی، در بستر شبکه جاری است و حرف ها صورت مکتوب به خود گرفته اند. حالا دیگر نه فقط جوانان ما، که سالمندانمان نیز در این شبکه ها می نویسند و می خوانند. گویی فناوری های جدید این گپی که میان ما و خواندن و نوشتن بوده است را پر کرده اند. این موقعیت، وضعیت جدیدی است که ما در آن قرار داریم. وضعیتی که سامان یا نا به سامان بودنش قطعی نیست. به عبارت دیگر خیلی پیدا نیست که این جهش خوش خیم است با بدخیم. باید منتظر ماند و دید. هنر دیجیتال فرآیند تبدیل رویا به واقعیت است؛ فرآیندی که زمانی در خیال بشر نمی گنجید. با این اوصاف زندگی در این قاره اقتضائات خود را دارد باید آموخت و بکار گرفت.
اکنون برای هر فعال کسب و کار در دنیای کنونی لازم است ابزارهای زندگی در قاره ششم را بشناسد و آن را در اقتصاد با هدف کمک به چرخه گردش سرمایه و رونق صادرات در کنار دیپلماسی اقتصادی بکار ببرد. قطعا نام این دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی اقتصادی نوین خواهد بود.

یادداشت: سخاوت خیرخواه- دکتری روابط بین الملل

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا